Category Archives: Uncategorized

Geus waktuna meureun?

Geus waktuna meureun?
Malik ka tukang atawa ka hareup
Kana poek atawa kana caang
Di tungtung gang nu boa kudu kamana

Ieu balati, sarungan!
Ceuk ilaing tuluy nyolendang samurai nu ngagebay

Geus waktuna meureun?
Wawanen urang ditanya kasadianana
Anging Allah tempat pamuntangan

Dina mumunggang gunung
Handapeun layung nu ngagantung
Caang masrahkeun diri kana poek
Kalangkang ilaing hut-het nyieun siluet

th

Iklan

The Most Embarrassing Verse in the Bible